1
تحریم هواوی چرا و چه گونه اتفاق افتاد

تحریم هواوی ولی فقط مشتریان هواوی در خارج از چین را به حیث نرم‌افزاری ذیل تاثیر قرار خواهد داد ; زیرا دولت چین تقریبا هر چیزی را که به گوگل رابطه دارد , غربال کرده است .به همین منظور هواوی در گوشی‌هایی که بازار چین عرضه می نماید یک ورژن از اندروید را به کار می‌گیرد که از سرویس ها هواوی , به‌روزرسانی‌های امنیتی و حتی

Comments

Who Upvoted this Story