1
Sunshine Crystal River còn có những mảnh vườn nho nhỏ ngay trong căn hộ để giúp người già thỏa thú vui trồng và chăm sóc cây cảnh.